Försäljningsvillkor

Nedanstående försäljningsvillkor gäller beställningar inom Sverige, samt till Danmark (ej Färöarna eller Grönland), Estland, Finland, Frankrike, Irland, Lettland, Litauen, Österrike, Spanien, Storbritannien och Tyskland. För beställningar till andra länder än ovanstående sker leverans endast mot förskottsbetalning. Frakt debiteras då enligt postens taxa. För mer information, kontakta oss.

 • Alla priser inkluderar moms. För leveranser till Åland är priset exklusive moms. Eventuella kostnader för förtullning betalas av mottagaren.
 • Frakt från 29:- för försändelser inom Sverige. Paketen skickas med DB Schenker eller PostNord. Du hämtar ditt paket på ett utlämningsställe. Utkörning ingår ej. Postförskottsavgift 100:- tillkommer för försändelser som skickas mot postförskott. (Enhetsporto + postförskottsavgift = 169:-) Vi förbehåller oss rätten att skicka lättare paket som Varubrev med Postnord.
 • Utrikes försändelser - Enhetsporto 99:- Order till övriga länder enligt ovan debiteras för närvarande med enhetsporto 99:- SEK. Skickas normalt med svenska Posten till Finland och till övriga länder med DHL. Vi förbehåller oss rätten att välja annan transportör. Vi skickar ej mot postförskott eller faktura till andra länder än Sverige. Endast Kortbetalning eller Förskottsbetalning accepteras.
 • Vi kan inte leverera paket över 20 kg eller skrymmande paket till en boxadress. En leveransadress (annan än boxen) måste då också anges. Observera att utkörning inte ingår till privatpersoner, även om paketet skickas som företagspaket. Detta på grund av postens villkor. OBS! Detta gäller endast skrymmande paket eller paket över 20 kg.
 • Åldersgräns för inköp 18 år.
 • För outlösta paket debiteras 298:- Var därför noga med att omedelbart ta kontakt med oss vid eventuella felexpedieringar.
 • Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, samt för prishöjningar vi ej kan råda över.
 • Normal leveranstid är ca 1 - 5 arbetsdagar. Vid hög arbebelastning eller om någon vara är slut på lager kan leveranstiden vara något högre, upp till någon vecka. Dessa leveranstider gäller vid kortbetalning, faktura eller postförskott. Vid förskottsbetalning är leveranstiden 1 - 2 dagar längre.

KORTBETALNING

Detta är det betalningsalternativ vi rekommenderar i första hand. Du slipper postförskottsavgiften samtidigt som leveransen går lika snabbt som vid förskottsbetalning.
Du omdirigeras då via en högkrypterad anslutning till Samports betalväxel. Samport är en av de ledande experterna i Sverige när det gäller säkra betalningar på nätet. Vi lagrar inga kortuppgifter hos oss. Givetvis använder vi den senaste säkerhetstekniken såsom Verified by VISA och MasterCard SecureCode. De kort vi accepterar är VISA, MasterCard, Maestro samt VISA Electron. (VISA Electron kan i vissa fall vara spärrade för köp via Internet av kortutgivaren.) Vid kortbetalning debiteras du direkt vid beställning.


FAKTURA 30 eller 60 dagar.

Eventuell uppläggningsavgift tillkommer månaden efter vald delbetalning.

Betala aktuellt belopp för valt alternativ till Bankgiro 735-5837 - ange Betalningsreferens/OCR 006724948310007.

Vid ett kreditbelopp om 10 000,00 kr med en årsränta om 0,00 % och en delbetalningstid om 12 månader uppgår den effektiva räntan till 12,54 %. I exemplet ingår en administrationsavgift om 35,00 kr per månad och en uppläggningsavgift om 295,00 kr. Det ordinarie månadsbeloppet att betala är 869,00 kr och det sammanlagda beloppet 10 715,00 kr. Exemplet är beräknat 2018-12-10 och förutsätter att räntan som är rörlig och avgifterna är oförändrade under hela kreditperioden. Andra sätt att utnyttja krediten kan leda till såväl en högre som lägre effektiv ränta. Den effektiva räntan är beräknad i enlighet med Konsumentverkets riktlinjer.

För delbetalning gäller de villkor som elektroniskt skickades till dig i samband med orderläggning, Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation (SEKKI) med aktuella Specialkontovillkor samt Allmänna villkor vars bestämmelser du accepterar vid val av delbetalning. Läs mer här.


BETALA MED SWISH

Betala din order direkt via din smartphone med Swish.

 

Gratis - Enkelt - Snabbt - Säkert


För att betala med Swish som betalningsmetod skall du välja Swish (0:-) i kassan. Sedan skriver du in ditt egna mobilnummer i rutan som kommer upp under valet, med nya automatiska swish så behöver du endast öppna swish-appen på telefonen och godkänna betalningen. Från att du klickar på "Lägg Beställning" har du 3 minuter på dig att godkänna betalningen.


ÅNGERRÄTT

Skulle du av någon anledning ångra ett köp, har du som privatperson ångerrätt i 14 dagar. Varan skall returneras oanvänd och i obruten originalförpackning. Du får dock öppna förpackningen om detta är nödvändigt för att undersöka varan. För ej förpackade varor gäller att varan skall vara oanvänd och i originalskick. Ångerrätten gäller inte för varor som klassas som livsmedel. För eventuella skadade eller felexpedierade varor, se under Transportskador respektive Reklamationer. Om du ångrar ett köp så måste du meddela oss senast 14 dagar efter det att du mottog varan. När vi får tillbaka varan och kunnat konstatera att den inte är skadad, betalar vi tillbaks dina pengar snarast dock senast inom 30 dagar. Vi betalar även tillbaka fraktavgiften som du betalt, förutsatt att du returnerat samtliga varor i din order. I annat fall återbetalas ej frakten. Detta beror på att fraktavgiften är densamma oavsett hur många varor du har köpt. Returfrakten betalar och ombesörjer du själv. Denna återbetalas inte. Om du ångrar en beställning som ej är uthämtad och låter den gå tillbaks på vår bekostnad så debiterar vi 298:- i returfrakt för detta. Det är därför oftast billigare att själv ordna returfrakten. Vi löser ej ut returer som skickats mot postförskott. OBS! Ångerrätten gäller ej outlösta paket. Dessa debiteras alltid med 298:- Ångerrätten gäller ej heller företag.


TRANSPORTSKADOR

 • Reklamera alltid transportskador direkt till transportören!
 • Om paketet har någon synlig skada vid mottagandet skall detta ovillkorligen noteras i samband med kvitteringen.
 • Vi ersätter inte transportskador som inte har reklamerats till transportören!

REKLAMATIONER

Om en vara är trasig eller på annat sätt felaktig, tag omedelbart kontakt med oss på order@pgw.se för vidare information om eventuell ersättning eller retur. Om skadan kan ha uppkommit under transporten se även under Transportskador. Skicka inte tillbaks den till oss utan att först ha kontaktat vår orderavdelning! Som konsument har du tre års reklamationsrätt enligt gällande lagstiftning. Detta skall anmälas så fort felet uppstår. Vid en eventuell tvist följer vi ARN's rekommendationer.


BOLAGSINFORMATION

PGW Försäljning AB
Jordbrotorpsvägen 12
136 50 JORDBRO
Sverige

Företagsregister: Bolagsverket
Organisationsnummer: 556797-2954
Momsregisteringsnummer: VAT-NR SE556478699301

Bilaga 1, Personuppgiftsbehandling

PGW Försäljning AB, org. nr. 556797-2954, behandlar personuppgifter i samband med handeln på https://www.pgw.se och är personuppgiftsansvarigt för behandlingen. Personuppgifter behandlas för att PGW Försäljning AB ska kunna tillhandahålla sina tjänster, huvudsakligen för följande ändamål (”Ändamålen”):

 • För att skapa och upprätthålla ditt personliga konto.
 • För att ta emot och bearbeta dina beställningar och skicka dina varor till dig.
 • För att hantera eventuella returer.
 • För att skicka dig sms-aviseringar om leveransstatus.
 • För att besvara dina frågor och informera dig om nya eller ändrade tjänster.
 • För att skicka marknadsföringserbjudanden som nyhetsbrev och kataloger.
 • För att skicka dig enkäter som ger dig möjlighet att påverka PGW Försäljning AB:s erbjudanden och tjänster.

De uppgifter som behandlas är de uppgifter som du anger, t.ex. när du lägger beställningar, kontaktar kundtjänst eller dylikt. De uppgifter du anger omfattar t.ex. kontaktinformation, leveransadress och beställda varor (”Personuppgifterna”). Personuppgifterna är nödvändiga för att PGW Försäljning AB ska kunna uppnå Ändamålen. Viss information kan även komma att inhämtas från offentliga register eller från andra allmänt tillgängliga källor.

Den huvudsakliga rättsliga grunden för behandlingen är att behandlingen är nödvändig för att PGW Försäljning AB ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot sina kunder. Vissa behandlingar baseras även på PGW Försäljning AB:s berättigade intresse att kunna bedriva sin verksamhet på ett effektivt och säkert sätt samt på PGW Försäljning AB:s skyldighet att följa rättsliga förpliktelser. Personuppgifterna kan komma att delas med myndigheter och andra parter som PGW Försäljning AB anlitar för att uppnå Ändamålen, t.ex. för leverans. Dessa aktörer kan vara baserade i länder utanför EU/EES. Om Europakommissionen inte anser att landet säkerställer en adekvat skyddsnivå kommer överföringen till den tredje parten att ha stöd i kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till ett land utanför EU/EES, se artiklarna 45–46 i förordning 2016/679 (”GDPR”). Dessa standardavtalsklausuler finns åtkomliga här: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/. Behandlingen av Personuppgifterna kommer pågå så länge det krävs för att uppfylla Ändamålen eller så länge som PGW Försäljning AB är förpliktade att göra detta. Därefter raderas Personuppgifterna.

Om du har några frågor kring behandlingen av Personuppgifterna kan du kontakta PGW Försäljning AB via order@pgw.se. Du kan även använda denna adress om du vill utöva någon av de rättigheter du enligt GDPR har som registrerad. Vänligen notera att rättigheterna enligt GDPR inte är absoluta och att ett åberopande av en rättighet därför inte nödvändigtvis leder till en åtgärd. Dina rättigheter enligt GDPR inkluderar följande:

 • Rätt till tillgång – Enligt artikel 15 GDPR har du rätt att ta del av Personuppgifterna och att bli informerad om behandlingen. Den informationen finns i detta dokument.
 • Rätt till rättelse – Enligt artikel 16 GDPR har du rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Med beaktande av ändamålet med behandlingen har du också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.
 • Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”) – Under vissa omständigheter har du med stöd av artikel 17 GDPR rätt att få Personuppgifterna raderade.
 • Rätt till begränsning av användning – Under vissa omständigheter har du enligt artikel 18 GDPR rätt att begränsa behandlingen av Personuppgifterna.
 • Rätt till dataportabilitet – Enligt artikel 20 GDPR har du rätt att få ut Personuppgifterna i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har också rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Rätt att göra invändningar – Enligt artikel 21 GDPR har du rätt att invända mot viss behandling av Personuppgifterna, exempelvis sådan behandling som grundar sig i PGW Försäljning AB:s berättigade intressen.

Slutligen har du också rätt att inge klagomål till Datainspektionen, som kan kontaktas via datainspektionen@datainspektionen.se eller 08-657 61 00